Drodzy Rodzice!

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2017/18

do Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 18.00.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2,5 do 6 lat do wspólnej zabawy i nauki  w Niepublicznym Przedszkolu "Tulinkowo". Jesteśmy niedużą kameralną placówką, w której panuje ciepła rodzinna atmosfera gwarantująca bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie maluchów.

Oddziały integracyjne

Zapraszamy do nas również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Obok typowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych zapewniamy rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój dziecka niepełnosprawnego, kształtuje motywację i umiejętność radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

Głównym celem naszej pracy jest troska o wszechstronny rozwój a także przygotowanie naszych wychowanków do aktywnego oraz kreatywnego działania. Zapewniamy dzieciom opiekę, naukę i wychowanie w atmosferze wzajemnej akceptacji.

Nasza placówka realizuje również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich ( w przypadku, gdy zapisze się co najmniej 10 osób )

Oferujemy zajęcia dodatkowe(w ramach czesnego):

 • język angielski

 • religia

 • zumba

 • zajęcia kulinarne

 • legomania

 • integracja sensoryczna, indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem i pedagogiem dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 • zajęcia grupowe z logopedą

 • Dodatkowe zajęcia (płatne):

 • język niemiecki

 • rytmika

 • korektywa

 • fan-judo

 • taniec nowoczesny

 • indywidualne zajęcia z logopedą

Opłaty miesięczne za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 kształtują się następująco:

I. Czesne

330,00 zł/miesiąc

II. Wyżywienie

stawka żywieniowa 10 zł/ dziennie

((śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek))

III. Wpisowe jednorazowe :

100 zł

Karta zgłoszeniowa dziecka - POBIERZ